Ruoka

Suomalainen ruokaympyrä on päivitettävä ajan tasalle! Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja terveytemme vaatii kasvispainotteisemman arjen, jossa eläinproteiinin määrää vähennetään ja kasvisvaihtoehtoja lisätään.

Kemikaalit

Markkinoilla on yli 100 000 kemikaalia ja ne vaikuttavat elämäämme päivittäin, kaikkialla ruoasta kosmetiikkaan, leluista elektroniikkaan ja vaatteista hengitysilmaan, eikä näitä aineita valmistavien yritysten ensimmäinen ajatus ole ihmisen terveydestä huolehtiminen. Siitä tulee huolehtia poliittisin päätöksin. On varmistettava, ettei markkinoilla ole käytössä aineita, jotka ovat riski ihmisen terveydelle ja/tai kertyvät ympäristöön ja eläimiin.

Ympäristö

Olipa kyse ilmastonmuutoksesta, Itämeren tilasta tai biodiversiteetistä, tärkeää on nähdä vastuunkantamisesta avautuvat hyödyt ja mahdollisuudet.